Olga Zabieglik
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
OLGI ZABIEGLIK

LightHouse

Kompleksowa obsługa prawna firm, w oparciu o jakość, zaufanie  i elastyczny system rozliczeń dopasowany do potrzeb Naszych klientów.

LightHouse

KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO
OLGI ZABIEGLIK

Kancelaria radców prawnych

LightHouse

„LightHouse” to Kancelaria Radców Prawnych specjalizująca się w kompleksowej obsłudze firm, które funkcjonują w różnorodnych formach prawnych. Ze względu na szeroki zakres specjalizacji prawniczej i doświadczenie poparte długoletnią praktyką zawodową, zaufało nam już bardzo wiele spółek, przedsiębiorstw, osób fizycznych, instytucji publicznych i podmiotów sektora pozarządowego.

Wykorzystując zdobyte przez wiele lat doświadczenia, dążymy do przeanalizowania całej sytuacji Klienta i wypracowania najlepszych rozwiązań w ujęciu kompleksowym, a nie tylko pod kątem prawnym.

Dzięki sprawnej obsłudze prawnej oraz właściwemu doborowi metod postępowania przedsądowego, pomagamy naszym klientom zaoszczędzić czas i pieniądze, skutecznie dochodząc ich należności, chroniąc ich przed konsekwencjami niewłaściwego stosowania przepisów prawa i pozwalając im uniknąć niekorzystnych sporów sądowych. Poza profesjonalną obsługą prawną, naszą kancelarię wyróżnia wysoka skuteczność, elastyczna oferta i korzystny dla klientów system rozliczeniowy.

Radca prawny

Olga Zabieglik

Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym, a także w regulacjach dotyczących udzielania dofinansowania z Unii Europejskiej. Posiada wiedzę i bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy oraz kierowaniu projektami. Zajmuje się obsługą prawną różnorodnych podmiotów gospodarczych. Przez trzy lata zdobywała doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i pozyskiwania środków pozabudżetowych w administracji publicznej. Współpracowała jako aplikant w departamencie prawnym dużego banku. Udzielała porad prawnych pro bono w centrali CARITAS w Sopocie.

Włada językiem angielskim i francuskim. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, francusko-polskie studia podyplomowe w dziedzinie finansów (uzyskując tytuł Mastère Spécialisé en Management Financier), a także kurs zawodowy dla prawników z zakresu prawa procesowego oraz umów w Szkole Prawa Procesowego „Ad Exemplum”.

W 2013 roku ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Jest wpisana na listę radców prawnych pod nr GD/GD/2449 i odtąd czynnie wykonuje zawód. 

Prywatnie pasjonatka muzyki i literatury.

LIGHTHOUSE

Zakres usług

01

Tworzenie nowych podmiotów prawnych

Pomoc przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, ich oddziałów i przedstawicielstw oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym – fundacji i stowarzyszeń.

01
02

Opiniowanie i tworzenie umów oraz aktów wewnętrznych

Dotyczy to umów zarówno z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy.

 

02
03

Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Stała lub okresowa obsługa korporacyjna spółek, w tym: obsługa prawna zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, pomoc w zmianie statusów i umów, umarzaniu i zastawianiu udziałów i akcji, obrocie udziałami i akcjami, a także we wszystkich innych czynnościach podlegających regulacjom prawa handlowego.

03
04

Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych

Obsługa prawna procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych, doradztwo i pośrednictwo w transakcjach sprzedaży, nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego oraz w procesach zbywania i nabywana przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.

04
05

Analiza prawna i projekty typu due diligence

Prowadzenie analiz prawnych w ramach transakcji, zarówno na rzecz sprzedającego, jak i kupującego.

05
06

Reprezentacja klientów w sprawach spornych

Przedsądowe rozstrzyganie spraw spornych poprzez mediacje, ugody i postępowania polubowne, negocjacje z kontrahentami w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego oraz reprezentacja klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

06

System rozliczeń

Forma rozliczeń ustalana jest wspólnie z naszymi Klientami. Dbamy o to, aby była ona jak najlepiej dopasowana do potrzeb Klienta. Proponujemy systemy rozliczeń: godzinowy, ryczałtowy oraz mieszany, a także system z elementem Succes Fee.

System ryczałtowy

Skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy potrzebują stałej pomocy prawnej w toku prowadzonej działalności. W ramach tego rozliczenia, oferujemy:

  • Stałą, miesięczną kwotę rozliczenia za ustaloną z klientem liczbę godzin.
  • Określone wynagrodzenie za postępowanie sądowe obejmujące zastępstwo procesowe za daną instancję oraz przygotowanie pism procesowych w toku postępowania.
  • Stawkę określoną procentowo lub połączenie określonego procentu wartości świadczenia wyegzekwowanego dla klienta z tytułu niezapłaconych faktur VAT z kosztami zastępstwa procesowego za prowadzenie postępowania.

System godzinowy

Forma rozliczenia polecana w przypadku krótkich, jednorazowych zleceń. W ramach tego systemu, na koniec ustalonego okresu rozliczeniowego, klient otrzymuje od nas szczegółowe zestawienie czynności prawych i poświęconych na nie godzin.

System mieszany

To połączenie systemu ryczałtowego z systemem godzinowym, polecane klientom, którzy potrzebują wsparcia prawnego w danym okresie, ale obawiają się, że ich sprawa może się przedłużyć. W tej formie rozliczenia, po przekroczeniu ustalonej w ryczałcie liczby godzin, kolejne godziny pracy kancelarii rozliczane są według stawki godzinowej. 

System success fee

To sposób rozliczenia polecany klientom, którzy dysponują niewielkim kapitałem początkowym. System ten zakłada minimalną wpłatę początkową za skorzystanie z usług kancelarii i dodatkowe honorarium płacone w przypadku pozytywnego zakończenia sprawy.

Kontakt

Dane kontaktowe

„Lighthouse” Kancelaria Radcy Prawnego 
Olgi Zabieglik

ul. Przemysłowa 3
83-050 Kolbudy
Polska

NIP 5832546462

© 2021 LIGHT HOUSE | Created with ♡ by Gienia Creative | Photoraphy by Gienia Creative Patrycja Okła